ITC

ADMINAUT & PARTNERS
ICT-service met een duidelijke visie

De technische ICT-serviceorganisatie van ADMINAUT & PARTNERS. Wij zijn een echte klassieke Third Part Maintenance organisatie en wij werken dus uitsluitend in opdracht van resellers, verenigingen, dealerorganisaties, systeem/softwarehuizen, importeurs en fabrikanten. Wij doen dat wel met een duidelijke en vooruitstrevende visie op onze markt. Een markt waar de toenemende margedruk op ICT-producten er voor zorgt dat ook de beschikbare middelen voor de serviceverlening onder druk komen te staan. Met als gevolg dat de service steeds meer verleend moet worden op basis van ‘performance gerelateerde vergoedingen’ en de eindgebruikers in de garantievoorwaarden zelf eenvoudige servicetaken krijgen toebedeeld.

Veel van onze collega-bedrijven ervaren deze marktontwikkelingen als bedreigend. Wij denken hier anders over. Wij zien juist de rol van gespecialiseerde serviceorganisaties in de toekomst alleen maar toenemen. Het wordt voor onze opdrachtgevers, door de almaar voortrazende technische ontwikkelingen en innovaties, namelijk steeds moeilijker om service en beheer in eigen hand te houden. Outsourcing bij gespecialiseerde bedrijven als ADMINAUT & PARTNERS wordt daardoor steeds aantrekkelijker. Maar daar moeten we wel wat tegenoverstellen.

Afgerekend worden op performance betekent dat je een perfecte afstemming moet bereiken tussen kwaliteit en efficiency. En dat is precies waar onze organisatie zich op focust; door aanpassing van de structuur en het implementeren van nieuwe werkwijzen. Zo zijn wij zelf begonnen met het constant meten van onze eigen performance bij de klanten. Ook zijn wij bezig met het opzetten van een systeem waarbij onze opdrachtgevers via internet onze activiteiten kunnen monitoren. De gegevens die zij hiermee verkrijgen, kunnen zij gebruiken als basis voor managementinformatie.

Wij vinden onszelf bescheiden maar vastberaden. Onafhankelijkheid staat hoog in ons vaandel. Zowel op financieel gebied als ten aanzien van leveranciers. Eindgebruikers die bij ons aankloppen voor levering van producten wijzen wij altijd direct door naar de betreffende reseller. Dit maakt het mogelijk dat ADMINAUT & PARTNERS al twintig jaar het vertrouwen geniet van een groot aantal distributeurs, resellers en wederverkopers.

Meer weten? Neem dan contact op voor een afspraak.